arrowfacebookinstagramlogo-ribbonoverlaytwitterwhatsapp

VOORWAARDEN ‘SPAREN VOOR KUNST’

Voorwaarden/spelregels

Inhoud overeenkomst

 1. Mars3D en de klant maken een afspraak om zo duidelijk te krijgen wat de wensen zijn van de klant. Dit zullen wensen zijn op het gebied van het te maken kunstwerk (inhoud kunstwerk), soort materiaal (olieverf, aquarel, airbrush, potlood), soort doek, afmetingen, kleurstelling, lijst, et cetera.
 2. De afspraak zal op de locatie van Mars3D plaatsvinden, maar kan indien gewenst ook bij de klant thuis of op kantoor plaatsvinden.
 3. De prijs voor het kunstwerk is afhankelijk van de wensen van de klant zoals omschreven onder artikel 1.
 4. De overeengekomen prijs zal door de klant in maandelijkse termijnen worden voldaan. De klant bepaalt zelf in hoeveel termijnen de prijs zal worden voldaan, waarbij er een minimum aantal van 2 maanden en een maximum aantal van 12 maandelijkse termijnen geldt.
 5. Mars3D behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, om welke reden dan ook.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Na de afspraak werkt Mars3D de wensen uit in een offerte. Deze offerte is geldig gedurende een periode van 14 dagen.
 2. Als de klant akkoord gaat met de offerte, dan kan hij/zij dit kenbaar maken door of deze getekend terug te sturen naar, dan wel dit per e-mail te bevestigen aan Mars3D.

Annuleren overeenkomst

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient plaats te vinden door een schriftelijke mededeling (post of per e-mail) te richten aan Mars3D.
 2. In het geval de annulering plaatsvindt voordat de laatste termijn dan wel voordat de volledige prijs is voldaan, dient 15% van de overeengekomen prijs te worden voldaan. Indien annulering plaatsvindt nadat Mars3D de werkzaamheden is gestart, dient 100% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
 3. Mars3D zal de onder artikel 9 te betalen bedragen verrekenen bij terugbetaling aan de klant. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen een maand nadat de annulering heeft plaatsgevonden.

Betaling/incasso

 1. De klant stemt Mars3D toe de overeengekomen prijs in de overeengekomen maandelijkse termijnen af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Na de laatste termijn eindigt de automatische incasso.
 2. De termijnen worden telkens op de eerste dag van de maand geïncasseerd.
 3. De door de klant voldane bedragen worden geïncasseerd naar een zogenaamde (geblokkeerde) ‘derdenrekening’. Dit betekent simpelweg dat het geld ‘veilig’ is.
 4. De klant ontvangt geen rente over de door hem/haar betaalde bedragen.

Aanvang werkzaamheden/doorlooptijd

 1. Binnen 14 dagen nadat de laatste termijn voldaan is dan wel nadat de volledige prijs is voldaan, start Mars3D met het vervaardigen van het kunstwerk.
 2. Mars3D informeert de klant tussentijds over de vorderingen van het kunstwerk.
 3. Hoe vaak dit zal plaatsvinden, hangt af van de opdracht.
 4. Binnen 4 weken nadat Mars3D gestart is met de vervaardiging van het kunstwerk, vindt de definitieve oplevering plaats.